Irish Gaelic

July 9, 2009

A hundred thousand welcomes to you! Céad míle fáilte romhat! (cade meelah foyle-ta row-ott)
welcome back Fáilte ar ais (folye-teh air ash)
How are you? Conas atá tú? (cun-oss ah-thaw thoo)
The grace of God be with you Rath Dé ort! (rah jay urt)
May God not weaken your hand Nár lagaí Dia do lámh! (nore log-ee jee-ah hoo)
Ireland Forever – Éireann go Brách (Erin guh braw)
“Erin go Bragh” or “Erin go Braugh”
Is the anglicized version of the Gaelic phrase
“Éireann Irish Blessings (Beannachtaí ‘s ag fágaint slán)

A country without a language, a country without a soul Tír gan teanga, tír gan anam (teer gon chong-ga, teer gon on-um

May the cat eat you and the devil eat the cat.
Go n-ithe an cat thú is go n-ithe an diabhal an cat (guh nih-heh on cot hoo iss guh nih-heh on jowel on cot)

A hundred thousand welcomes to you! Céad míle fáilte romhat! /cade meelah foyle-ta row-ott/

A country without a language, a country without a soul Tír gan teanga, tír gan anam (teer gon chong-ga, teer gon on-um)

May the cat eat you and the devil eat the cat. Go n-ithe an cat thú is go n-ithe an diabhal an cat (guh nih-heh on cot hoo iss guh nih-heh on jowel on cot)

Comments

Want to contribute? Leave a comment!