Tá AN GAEL-BREISE! IÚIL-LÚNASA ar fáil anois – féach ar an nasc thíos

July 17, 2009

The July-August issue of AN GAEL-EXTRA! is now available – see the link below
A chairde,
Tá an-áthas ar Chumann Carad na Gaeilge fógraí a scaipeadh faoi ranganna agus imeachtaí na Gaeilge. An bhfuil scéala na Gaeilge agat? Cuir isteach é le do thoil! Tá an teachtaireacht seo á seoladh chuig breis agus 300 eagraíocht cultúrtha Éireannacha agus múinteoir na Gaeilge timpeall an domhain. Gheobhaidh tú nasc díreach thíos chuig eagrán na míosa seo. Bain sult as!
NASC: AN GAEL-BREISE! IÚIL-LÚNASA 2009
The Philo-Celtic Society is extremely pleased to spread the word about Irish language classes and events. Do you have Irish Language news? Please send it in! This announcement is going out to over 300 Irish cultural organizations and Irish language teachers around the world. You’ll find a link directly below to this month’s issue. Enjoy!
LINK: AN GAEL-EXTRA! JULY-AUGUST 2009

Le gach dea-ghuí,
Gearóid Ó Ceallaigh / Jerry Kelly
Eagarthóir, An Gael-Breise! – www.angaelmagazine.com/AGB.htm
Rúnaí Fógraíochta / Publicity Secretary
Cumann Carad na Gaeilge – www.philo-celtic.com

CUMANN CARAD NA GAEILGE / THE PHILO-CELTIC SOCIETY
Working for the worldwide renaissance of the Irish language!

Comments

Want to contribute? Leave a comment!